ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

V.I.P. PROTECTION

Προστασία Πολύ Υψηλών Προσώπων

CLOSE PROTECTION

Στενή Προστασία σε περιβάλλοντα Υψηλού και Χαμηλού κινδύνου

SECURITY SERVICES

Υπηρεσίες προσαρμοσμένων αναγκών φύλαξης

SECURITY EVENTS

Διαχείριση και διεξαγωγή μικρών και μεγάλων εκδηλώσεων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή Ειδικών Υπηρεσιών για υψηλά στάνταρ

PRIVATE INVESTIGATIONS

Ιδιωτικές έρευνες και υψηλή συλλογή πληροφοριών

ANALYSIS & RISK

Συλλογή και ανάλυση πληροφοριών για τον προσδιορισμό δυνατοτήτων εταιρειών

ACADEMY

Εκπαίδευση Επαγγελματικής Εξέλιξης σε ρεαλιστική ατμόσφαιρα

TRAINING STAFF

Επιμορφωτικά προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού εταιρειών και μέσω Λ.Α.Ε.Κ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Συνεργασίες με ποιοτικούς και αξιόπιστους συνεργάτες

KRYPTIA

Security Consulting & Training Services